image
image

Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

image

Ön Mutabakatı 2013 yılında imzalanarak kurulması planlanan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) OSB arazisinin toplam alanı 1194 dekardır.
    Sera OSB Hissedarları;
        Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(%20),  Samsun Büyükşehir Belediyesi(%20),  Bafra Belediyesi(%15),   Bafra Ticaret ve Sanayi Odası(%16),  Bafra Ticaret Borsası(%15) ve   Bafra Ziraat Odası(%14)’dır.
Bafra’nın Doğankaya ile Şeyhulaş mahallerinde bulunan 954 ve 205 dekarlık araziler hazine arazisi olarak, 35 dekarlık alan ise şahıslara ait arazilerin satın alınması ile Bafra Sera OSB’ye katılmıştır.
    Günümüze kadar olan süreçte Bafra Sera OSB ile ilgili olarak;
1. 2015 yılında sınırların kesinleşmesi ile Müteşebbis heyet kurulmuş ve yeni Yönetim Kurulu belirlenmiştir.
2. 2016 yılında Kuruluş Protokolü Bakanlık oluru ile onaylanan Sera OSB 13 numaralı tüzel kişilik kazanmıştır.
3. 2017 yılında Bakanlık oluru ile Yatırım Programına alınan Sera OSB’nin kredilendirilmesine karar verilmiştir.
4. Sera OSB arazisi içinde yer alan 35 dekar şahıs arazileri 2017 yılında Kamu Yararı Kararı çıkmasının ardından devam eden süreçte 2019 yılında kamulaştırılarak Sera OSB’ye katılmıştır.
5. Sera OSB’nin  altyapı projelerinin hazırlanması için firmalardan teklifler alınmış olup uygun görülen firmaya altyapı proje işlemleri verilmiştir. Sonrasındaki süreçte hazırlanan Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül Projeleri, İmar Planları ve Parselasyon Planları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Sera OSB altyapı ihale aşamasına gelmiştir.

BAFRA TDİOSB TOPLAM ALANI

image

İşletme Parseli, Seracılık Parseli , Yan Sanayi Parseli , Aktif Pasif Yeşil Alanlar , Yol ve Otopark Toplam Alanlar

image

70ha.

Seracılık Parseli
image

50Adet

İşletme Parseli
image

20ha.

Yan Sanayi Parseli
image

6ha.

Yeşil Alanlar

Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz;

Bafra’ yı Seracılıkta Tarımsal Üretim Merkezi haline getirerek bölge ekonomisine ve ihracatla birlikte ülke ekonomisine katma değer yaratıp, uluslararası pazarlarda rekabeti artıran kuruluş olmak.

Misyonumuz;

Bilinçli ve son teknoloji modern seralarda üretim yapacak üreticileri bir araya getirerek iç pazara ve ihracata yönelik kaliteli tarım ürününe sahip olmanın yanı sıra tarımsal üretim-sanayi etkileşiminde endüstriyel tarımı geliştirmek, istihdamı artırmak.

Yardım ve Destek için

+90 362 5431075

Samsun Valiliği
Samsun Belediyesi
Bafra Belediyesi
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası
Bafra Ticaret Borsası
Bafra Ziraat Odası