image
image 13 Temmuz 2020

KURULUŞ AŞAMASINDAKİ AVANTAJLAR

  • 1- 798 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 28/2/2019-30700 tarih sayılı resmî gazetede yayınlanan seracılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.  2020 Yılında da bu teşvikler devam etmektedir. Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına 5.bölge teşviki verilmektedir. (10 Dekar)
2- Sera yatırımcılarının 5.Bölge teşviklerinde 5 puan faiz destekli finansman desteğine alternatif olarak  2 yıl ödemesiz  5 yıl taksitli (toplam 7 yıl) sübvansiyonlu kredi sisteminden de yararlanmaları mümkündür.
3- Seracılık yatırımlarına hem yatırım teşvik destek unsurları hem de alternatif  sübvansiyonlu kredilerden yararlanılabilme imkanları getirilmiştir. Bu da sektöre yapılan yatırımları cezbetmektedir. Seracılık Yatırımları Bölgesel teşvik kapsamında yer aldıkları için daha düşük yatırım  kapasitelerine de  bölgesel teşvik verilmektedir.
    Seracılık Yatırımlarına Sağlanan Devlet Teşvik Unsurları
Asgari Yatırım: 25 dekar Asgari Yatırım Tutarı: 5 milyon TL olacak şekilde.

1.Faiz Desteği: 
5 puan
2.Sübvansiyonlu kredi desteği

3.Toplam Sabit Yatırım Tutarı Vergi Muafiyeti: 
%40
4.Toplam Sabit Yatırım Tutarı SGK muafiyeti: 
%35
5.SGK İşveren prim muafiyetinden Yararlanma Süresi: 
7 yıl
6.KDV muafiyeti:
 Var
7.Gümrük muafiyeti: 
 Var
8.Belediye imar harçları muafiyeti: 
 Var
9.Damga vergisi muafiyeti:
 Var
10.Beş yıllık emlak vergisi muafiyeti: 
 Var
11.Devlet hazine arsalarından yatırım yeri tahsisi:4- IPARD Hibe Destekleri. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11/05/2020 tarihinde Dokuzuncu  Hibe Çağrısı Başvurusu ilana çıkmış bulunmaktadır.
302-1 : Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ile Paketlenmesi ; Sera Yatırımları, Fide Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri ve Endüstriyel Tarım yatırımları, 2020 yılı Samsun için Hibe Oranı %55-65 olup 2020 yılı için ayrılan toplam bütçe 54 milyon Euro’dur.
***IPARD destek programlarına Tüzel ve Gerçek Kişiler başvuru yapabilmektedir.
***IPARD Desteklerinin kullanılabileceği alanlar;
-Makine ve ekipman alımları
-Tesis kurulumu
-İnşaat Giderleri
-Soğuk hava deposu
***IPARD Programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri proje başvurularını yatırımı uygulayacakları İlde yer alan TKDK İl Koordinatörlüğüne yapmak zorundadır.