image
image 13 Temmuz 2020

Tamamlanmış Çalışmalar

Tamamlanmış Çalışmalar;

Yer seçimi ve Sınırların onayı

13 No ile Tüzel Kişilik Kazanma

Kamulaştırma

İmar Planı

Jeolojik-Jeofizik Etüd

Halihazır Haritaların Yapımı

Altyapı Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Parselasyon Planı

Altyapı Uygulama Projeleri ve Üst Yapı Modül Projelerinin yapımı.

Altyapı Uygulama Projeleri ve Üst Yapı Modül Projelerine T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay verilmesi.