Doğankaya Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:70 Bafra / Samsun

Alan Yönetimi Genel Yerleşim Plan Görseli
Alan Yönetimi Genel Yerleşim Plan Görseli

Sera Parselleri (Bitkisel Üretim)

Bitkisel üretim parsellerinde sebze, süs bitkileri, fide yetiştiriciliği gibi üretim desenleri oluşturulabilecektir. Modern, tam otomasyonlu ve iklimlendirmeli seralarımızda tarım 4.0 koşullarına uygun sürdürülebilir, izlenebilir ve tarım-teknoloji entegrasyonun sağlandığı kontrollü üretim yapılacaktır.

İdari ve Sosyal Tesis Alanı

İdari ve sosyal tesis alanımızda yer alan Bölge Müdürlüğü’nden her türlü destek ve hizmetler sağlanacaktır. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak AR-GE merkezi, laboratuvar ve mesleki eğitim merkezi bölgemizdeki yatırımcılara da kolaylıklar sağlayacaktır. İdari ve sosyal tesis alanımızda ihracat noktasında destek alabileceğiniz ihracat ofisinin yanı sıra kreş, kafeterya, lokanta vb. ihtiyaçlarınızı karşılayacak hizmet alanları planlanmıştır.

Tır Kamyon Parkı

OSB alanında lojistik transfer sürecinin sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için tır-kamyon parkı alanı planlanmıştır. Tır-kamyon parkı alanımızda şoför dinlenme tesisi, benzin istasyonu vb. teknik altyapı hizmetleri ile lojistik süreci sistemli bir şekilde yürütülecektir.

Teknik Hizmet Alanı

Atık suların bertaraf edilmesi için modern paket tip atık su arıtma tesisi teknik hizmet alanımızda planlanmıştır. Ayrıca güneş enerji panelleri sistemlerinden elektrik enerjisi üretecek sistem planlanmıştır.

Atık Yönetim Alanı

Atık yönetim alanında Yeşil OSB koşullarına uygun bitkisel atıkların geri dönüşümünü sağlayacak biyogaz tesisi planlanmıştır.

Merhaba, Nasıl Yardımcı olabilirim?