Doğankaya Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:70 Bafra / Samsun

1- 798 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 28/2/2019-30700 tarih sayılı resmî gazetede yayınlanan seracılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.  2023 Yılında da bu teşvikler devam etmektedir. Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına 5.bölge teşviki verilmektedir.  

 

 

2- Sera yatırımcılarının 5.Bölge teşviklerinde 5 puan faiz destekli finansman desteğine alternatif olarak  2 yıl ödemesiz  5 yıl taksitli (toplam 7 yıl) sübvansiyonlu kredi sisteminden de yararlanmaları mümkündür.

3- Seracılık yatırımlarına hem yatırım teşvik destek unsurları hem de alternatif  sübvansiyonlu kredilerden yararlanılabilme imkanları getirilmiştir. Bu da sektöre yapılan yatırımları cezbetmektedir. Seracılık Yatırımları Bölgesel teşvik kapsamında yer aldıkları için daha düşük yatırım  kapasitelerine de  bölgesel teşvik verilmektedir.

4- IPARD Hibe Destekleri. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11/05/2020 tarihinde Dokuzuncu  Hibe Çağrısı Başvurusu ilana çıkmış bulunmaktadır.

302-1 : Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ile Paketlenmesi ; Sera Yatırımları, Fide Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri ve Endüstriyel Tarım yatırımları, 2022 yılı Samsun için Hibe Oranı %55 olup üst harcama limiti 500.000 eurodur.


Paylaş :

Merhaba, Nasıl Yardımcı olabilirim?